Company Profile

SANYAWITSAWACO., LTD.

บรัษัท สัญญวิศว จำกัด

ปีพุทธศักราช 2551

บริษัทสัญญวิศว จำกัด ได้รับการก่อตั้งโดยประธานบริษัท คุณสัญญา ศรีสุวรรณดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงภายในโรงงานโดยมีลูกค้าหลักคือ API Group

ปีพุทธศักราช 2559

บริษัทได้จัดตั้งแผนกออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับระบบบำบัดอากาศโดยมุ่งเน้นให้รองรับงานของบริษัทที่มีการขยายตัวสูง และจำหน่ายให้กับผู้รับเหมาเฉพาะทาง ที่เป็นพันธมิตรของบริษัท

ปีพุทธศักราช 2562

ภายใต้การนำของคุณภวัต สิรินพมณี บริษัทได้จัดตั้งแผนก Ventilation For Hospital and Health care โดยแยกออกมาจากแผนกวิศวกรรมปรับอากาศ เพื่อตอบสนององค์ความรู้เฉพาะด้าน และการเติบโตของลูกค้าในกลุ่มนี้

ปีพุทธศักราช 2558

บริษัทสัญญวิศว จำกัด ได้จัดตั้งแผนกวิศวกรรมปรับอากาศ ภายใต้การดำเนินงานของคุณภวัต สิรินพมณี โดยเน้นงานออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบบำบัดอากาศครอบคลุม ไอน้ำมัน ควัน กลิ่น ฝุ่น เชื้อโรค และสารเคมี โดยมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มงานราชการ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
บางขุนเทียน

ปีพุทธศักราช 2561

บริษัทได้เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Chemical Filter ที่ใช้สำหรับงานบำบัดอากาศจากบ่อบำบัดน้ำเสีย และเครื่อง Air compressor ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยบริษัทได้รับการอบรม และศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง

ปีพุทธศักราช 2563

บริษัทได้จัดทีมให้คำแนะนำในการปรับปรุง ห้องสะอาด ห้องความดันลบ และ ห้องปลอดเชื้อ ให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ และสอดคล้องตามแบบแผนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีลูกค้าหลัก คือ โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชุมพร

บริษัทได้ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทใหม่ทั้งหมด โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ ตัดพับ เลเซอร์งาน สแตนเลส 304 และ อลูมิเนียม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยราคาที่แข่งขันได้

บริษัทได้เปิดตัว Concept Extra ER สำหรับพ่นยา และใส่ Tube สำหรับ PUI

บริษัทได้เปิดตัวระบบ Ventilation Solution For Dental Clinic ภายใต้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปรับอากาศและทันตกรรม